𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

PixCie

De PixCie maakt foto's bij Abacus activiteiten en zorgt ervoor dat ze uitgezocht worden en op de website komen te staan. De commissieleden maken gemiddeld drie tot vier keer per kwartiel foto's van een activiteit en vergaderen ongeveer één keer in de maand om de activiteiten te verdelen.

Log in om deze commissie te e-mailen.

Leden

  • Sam Baak
  • Anouk Beursgens
  • Karst Buis
    Chairman
  • Margriet Eijken
  • Jeroen Fränzel
  • Iris Swagemakers
  • Luuk van der Werf
  • Milo Wullink