ΓαΔπ𝜱βΘξΨΞ

Sport commissie

De sport commissie is verantwoordelijk voor drie evenementen. Zo zal een deel van de commissie zich richten op de organisatie van de batavierenrace waar Abacus met het Aba444 team zal meedoen. 

Een ander deel van de commissie is verantwoordelijk voor het jaarlijkse StAf toernooi, een voetbal competitie tussen studieverenigingen. 

Tot slot is de commissie verantwoordelijk voor het organiseren van de sportdag, die in het voorjaar zal plaats vinden. 

Log in om deze commissie te e-mailen.

Leden

 • Anouk Beursgens
  CFO
 • Karst Buis
  Dietist
 • Rutger van der Graaf
  VAR
 • Nick Muntendam
  Agent
 • Gavin Speek
  Coach