πβΘξΨα𝜱ΞΔΓ

COUNTY

COUNTY zal de almanak voor de jaren 2017-2019 maken.

De Almanakcommissie wordt iedere twee jaar opnieuw opgericht. De commissie maakt dan een almanak over de komende twee jaar. Aan de commissie zit je dus twee jaar vast. In het eerste jaar is de commissie vooral bezig met het verzamelen van stukjes over activiteiten, commissies en het bestuur. In het tweede jaar ligt de nadruk meer op het in elkaar zetten van de almanak in Indesign. De almanak wordt altijd gemaakt rondom een bepaald thema, verder kiest de commissie altijd zelf een naam voor de commissie. De commissie presenteert het thema van de almanak en commissienaam op een themapresentatie aan het begin van de twee jaar. Verder organiseert de commissie de uitreiking van de almanak en eventueel een schrijfavond om te werken aan de almanak met de mensen die nog een stukje moeten schrijven.

In de Almanakcommissie leer je om de almanak te maken in Indesign, je hoeft van tevoren niet met het programma te kunnen werken, dit kun je leren in de commissie. De commissie is twee jaar samen bezig waardoor er veel ruimte is voor je eigen ideeën en creativiteit. Naast het maken van de almanak moet je ook de inhoud verzamelen. Je leert hierdoor allerlei verschillende mensen te benaderen.

De Almanakcommissie vergadert ongeveer eens per week, en organiseert zo nu en dan een brainstormavond.

Log in om deze commissie te e-mailen.