αΔπΞ𝜱ξΨΘΓβ

(h)ERO commissie

De (h)ERO commissie zorgt voor de BHV'ers (bedrijfhulpverleners) bij borrels en activiteiten. Als BHV'er houdt je tijdens je dienst in de gaten of alles goed verloopt volgens de regels van de universiteit. Ook ben je het eerste aanspreekpunt bij ongevallen.

Log in om deze commissie te e-mailen.

Leden

  • Fleur van Alphen
  • Marjolein Bolten
  • David de Haan
  • Tjeerd Jan Heeringa
  • Mariya Karlashchuk
  • Wout Leemeijer
  • Sanne Oude Veldhuis
  • Justus Sleurink
  • Martijn ter Steege