𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

(h)ERO-commissie

De (h)ERO commissie zorgt voor de BHV'ers (bedrijfhulpverleners) bij borrels en activiteiten. Als BHV'er houdt je tijdens je dienst in de gaten of alles goed verloopt volgens de regels van de universiteit. Ook ben je het eerste aanspreekpunt bij ongevallen.

Log in om deze commissie te e-mailen.

Leden

 • Niels Apeldoorn
 • Anouk Beursgens
 • Marjolein Bolten
 • Margriet Eijken
 • Wessel Heerink
 • Chendo Helmink
 • Rick Hüther
 • Jorn de Jong
 • Thomas Kanger
 • Mariya Karlashchuk
 • Sanne Oude Veldhuis
 • Jorrit Wilmink