𝜱Δ⨂∅≼⫸ℝΓ∈Ξ∑ΨβαΘπℚ∃ξ∀∂√∾∮⊆⊻ℵ∢∞≝

Stichting Reizende Studenten Abacus

De Stichting RSA organiseert de studiereis.

Log in om deze commissie te e-mailen.

Leden

 • Jorg Gortemaker
  Logistics
 • Renske Idzenga
 • Thomas Kanger
  Treasurer
 • Daan van Kats
  Secretary
 • Lavinia Lanting
  Chairman
 • Oisín Mc Inerney
  Acquisition
 • Marieke Snoeren