𝜱Δ⨂∅≼⫸ℝΓ∈Ξ∑ΨβαΘπℚ∃ξ∀∂√∾∮⊆⊻ℵ∢∞≝

WALVISSEN

De WALVIS (Week Afsluitend Leesvoer Voor Innemende Studenten) is een blaadje vol vermaak, vertier en vrijetijdsbesteding voor de Abacus VriMiBos en wordt geschreven door de WALVISSEN (WALVIS Schrijf- En Nieuwscommissie).

Log in om deze commissie te e-mailen.

Leden

 • Fleur van Alphen
  Arbitrary Item Writer
 • Niels Apeldoorn
  Secretary & Columnist
 • Lavinia Lanting
  Introduction Writer & Layout Designer
 • Wout Leemeijer
  Chairman & Puzzle Developer
 • Daan Velthuis
  Rekensjaars