𝜱Δ⨂∅≼⫸ℝΓ∈Ξ∑ΨβαΘπℚ∃ξ∀∂√∾∮⊆⊻ℵ∢∞≝

Symposiumcommissie 2023

Deze commissie organiseert het symposium op 7 juni 2023.

De symposiumcommissie organiseert ieder jaar een symposium voor alle leden van Abacus en andere geïnteresseerden. Het symposium wordt meestal georganiseerd rondom een thema, zoals gezondheidszorg, wind en water of veiligheid. De commissie begint met het zoeken van een leuk onderwerp. Als er een onderwerp gekozen is wordt er gezocht naar interessante sprekers en een dagvoorzitter. Natuurlijk moet er ook sponsoring gezocht worden. Ook is de commissie druk met alle praktische zaken, zoals een programma van de dag, een zaal, lunch, koffie en thee en bewegwijzering.

Als lid van symposiumcommissie leer je contact opnemen met bedrijven en contact hebben met de sprekers van je symposium. Je zet een hele interessante en professionele dag neer. Daarnaast leer je wat er allemaal komt kijken bij zo’n dag.

Log in om deze commissie te e-mailen.

Leden

 • Sam Baak
  Officer Promotional Affairs
 • Bram Kanger
  Officer Sponsoring Affairs
 • Daan van Kats
  Secretary
 • Lavinia Lanting
  Chairman
 • Jonne Poels
  Treasurer
 • Mei Vaish
  Officer Orator Affairs