𝜱Δ⨂∅≼⫸ℝΓ∈Ξ∑ΨβαΘπℚ∃ξ∀∂√∾∮⊆⊻ℵ∢∞≝

LIMO Commissie

De LIMO Commissie organiseert de eerste LIMO (Landelijke Interuniversitaire Olympiade) van Abacus ooit!

Log in om deze commissie te e-mailen.

Leden

 • Niels van Duijl
  Treasurer
 • Anna Gesink
  External Affairs
 • Jorg Gortemaker
  External Affairs
 • Thomas Kanger
  Chairman
 • Lavinia Lanting
  Officer Promotional Affairs
 • Emile van der Veer
  Secretary