𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

CuAC 2023

De CuAC (CultureleAvondCommissie) zal een culturele avond organiseren voor studenten en medewerkers van de opleiding AM. Bij dit evenement kunnen studenten en medewerkers optreden voor andere studenten en medewerkers.

Log in om deze commissie te e-mailen.

Leden

  • Jorg Gortemaker
  • Amalie Zeraïria