𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

About Jochem Boersma

Als secretaris van W.S.G. Abacus moet het geen probleem zijn om iets te schrijven op een website, het schrijven is het vakgebied van een secretaris. Het is een hele eer om mij te mogen presenteren als bestuurslid. Hieronder kunt u iets over mij lezen.

Ik ben geboren in Fryslân, in Snits wel te verstaan. Toch ben ik na een zeer korte tijd naar het zuiden verhuisd, het verre Zeeland. Een verhuizing naar ’t Gooi zorgde ervoor dat ik daar mijn verdere jeugd heb doorgebracht.

Na zeven jaren op het voortgezet onderwijs in Amersfoort werd het tijd om aan Toegepaste Wiskunde in het schone Twensche land te beginnen. Een oudere broer van mij had hier al 6 studentenjaren gezeten en had mooie verhalen verteld over zijn leven. Dit was voor mij al in VWO 5 de voornaamste reden om in Twente te studeren, wélke studie ik ging doen, dat was toen nog niet geheel zeker.

Als eerstejaars (in 2004) was ik actief bij Abacus én bij de VGST (Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente). Later minderde mijn activiteit bij Abacus, vanwege het penningmeesterschap bij het Happietariaproject 2005 (een vrijwilligersrestaurant waarbij de volledige opbrengst naar een goed doel gaat). Dat zelfde cursusjaar werd mijn activiteit bij Abacus geminimaliseerd: In april 2006 werd ik verkozen tot senator van de VGST, in oktober 2006 geïnstaleerd als Praeses (voorzitter). Deze fulltime-functie vervul ik nog steeds, pas op 21 september wordt ik gedechargeerd. Daarna kan ik mij nog meer focussen op Abacusactiviteiten.

Ik geniet van het leven, van bestuurlijke zaken en probeer alle bezigheden op een christelijk verantwoorde manier in te richten. Voor komend jaar: Ik hoop, en weet bijna zeker, dat ik samen met Berend, Karel, Mik, Giske en Marjo een mooi, leerzaam en gezellig bestuursjaar krijg.