𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

About Bodo Manthey

Bodo Manthey

Beste lezer,

toen Ruud van Damme me vroeg of ik niet Algemeen Adjunct van W. S. G. Abacus wilde worden, twijfelde ik eerst of ik daarvoor überhaupt geschikt ben: enerzijds wist ik bijna niets van Nederlandse studieverenigingen, anderzijds heb ik niet eens wiskunde gestudeerd. Niettemin heeft Ruud me overtuigt dat dit geen probleem is. Dus mag ik me nu Algemeen Adjunct van het 45ste bestuur van Abacus noemen. Na een natuurkundige als algemeen adjunct afgelopen jaar, heeft dit jaar dus een informaticus deze positie.

16 jaar geleden begon ik met mijn studie informatica in Lübeck. Vanaf het begin lag mijn interesse meer bij de theoretische informatica en discrete wiskunde. Dus ben ik na mijn studie op het gebied van algoritmen en complexiteitstheorie in Lübeck gepromoveerd.

Vanuit Lübeck ben ik als postdoc naar Saarbrücken, New Haven en weer terug naar Saarbrücken gegaan, voordat ik in 2009 bij de vakgroep DMMP als UD op tenure track begon. Mijn onderzoek is gericht op het begrijpen, waarom vele algoritmen en heuristieken in de praktijk heel goed werken, hoewel de gebruikelijke theoretische methoden een slechte performance voorspellen.

Vriendelijke groeten,
Bodo Manthey