𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

About Bas Weggemans

Iets meer dan 22 jaar geleden werd ik geboren in Weesp. Een klein stadje onder de rook van Amsterdam. Toen ik drie jaar oud was, verhuisde ik samen met mijn ouders naar het Gooische Laren. In deze plaats ging ik ook naar de basisschool. Het gymnasium heb ik echter in Bussum gedaan.

In 3 vwo wist ik nog niet goed wat ik later wilde gaan studeren. Wel was duidelijk dat ik wiskunde een van de interessantste vakken vond, daarnaast waren natuurkunde en scheikunde ook wel leuk. In eerste instantie deed ik daarom alleen N&G, maar later kwam daar ook N&T bij.

De meeste mensen beginnen na hun middelbare schooltijd gewoon met studeren, echter omdat ik nog niet helemaal zeker was van wat ik wilde gaan studeren, ben ik eerst een jaar naar het buitenland geweest. Veel mensen vragen mij altijd wat ik in het buitenland heb gedaan. De primaire reden is dat ik eens bepaalde talen goed wilde leren, daarnaast wilde ik ook bepaalde culturen, die in tegenstelling tot wat velen denken werkelijk verschillend zijn van de Nederlandse, leren kennen. De eerste plaats die ik aandeed was Cambridge (Engeland). Hier heb ik totaal 4,5 maand gezeten. Vervolgens ben ik naar München gegaan waar ik 3 maanden heb verbleven. Tot slot heb ik nog 1,5 maand in Parijs gewoond. Het jaar buitenland gaf mij ook ruimschoots de tijd om na te denken wat ik daarna wilde gaan studeren. Na veel gepeins was ik er dan eindelijk uit: ik ga Toegepaste Wiskunde studeren in Enschede! Ik heb nooit spijt gehad van die keuze.

Mijn eerste kennismaking met Abacus was tijdens een meeloopdag. Op die dag werd mij al duidelijk dat dit een hele gezellige vereniging was. Dit werd nogmaals bevestigd toen ik in Enschede kwam studeren. In mijn eerste jaar ben ik in de eerstejaarscommissie terecht gekomen. Trots ben ik nog steeds op de mini almanak die wij samen hebben geproduceerd. Misschien is dat ook de reden dat ik mijn tweede jaar in de AMATEURS heb plaatsgenomen. Vorig jaar heb ik ook de EWI-trip naar Parijs medegeorganiseerd. Gaandeweg het tweede jaar begon ik het steeds zekerder te weten: ik wilde een keer het Abacus bestuur gaan doen. Hoe het afliep is bekend: ik ben voorzitter geworden van W.S.G. Abacus, waar ik heel trots op ben.

Na deze korte beschrijving van mijn leven tot nu toe, zal ik ook nog kort ingaan op waar ik me verder nog zoal mee bezighoudt. Ik had al beschreven dat mijn studiekeuzeproces één van vele hobbels was. Ik heb getwijfeld tussen vijf studies met geschiedenis aan de ene kant en wiskunde aan de andere kant. Geschiedenis is, naast wiskunde, iets waarvoor ik mij mateloos interesseer. Ook doe ik mijn vrije tijd wel eens aan sport: ik ga regelmatig fitnissen en spinnen. Ik heb 10 jaar lang gevoetbald, maar doe dat niet meer, er zijn wel plannen om te gaan wielrennen, ik heb daar alleen nog racefiets voor nodig. Ook houd ik er van gezellig iets te drinken in de stad, uit te gaan, of gewoon de avond door te brengen bij vrienden. Daarnaast wordt er natuurlijk nog gestudeerd.

Ik heb heel veel zin in het aankomende jaar. Vol vertouwen ga ik het jaar met Astrid, Johan, Menno, Marijn en Nelly tegemoet. Ik hoop je regelmatig te mogen begroeten in de Abacuskamer.