𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Het 37ste bestuur (Bestuur '04–'05)

Het 37ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Lilalala
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Interne Betrekkingen & Onderwijszaken
Commissaris Externe Betrekkingen
Algemeen Adjunct