𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Het 41ste bestuur (Bestuur '08–'09)

Het 41ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Dat varkentje gaan we wassen!
Voorzitter
Secretaris en Commissaris Boekverkoop
Penningmeester
Commissaris Interne Betrekkingen en Onderwijszaken
Commissaris Externe Betrekkingen
Algemeen Adjunct