𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Het 45ste bestuur (Bestuur '12–'13)

Het 45ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Huub huub barbatruc!
Voorzitter
Secretaris en commissaris Interne Betrekkingen
Penningmeester
Commissaris Externe Betrekkingen
Commissaris Onderwijszaken en commissaris Boekverkoop
Algemeen Adjunct